twitter
linkedin

19 października 2021 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji narastająco za trzy kwartały 2021 r.

Produkty mięsne jako surowce nietrwałe wymagają stosowania opakowań spełniających najwyższe standardy jakościowe. Już dziś, stojącym przed branżą mięsną wyzwaniom związanym z pakowaniem żywności w duchu bezpieczeństwa i ekologii, pozwalają sprostać innowacyjne opakowania od KGL.

30 września 2021 r. Zarząd spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował raport za pierwsze półrocze 2021 r.

„Powinniśmy dążyć do poszerzenia strumienia recyklatów właśnie o recyklaty z odpadów opakowaniowych z pozostałych 16 grup” – wskazała Dyrektor Anita Frydrych podczas I Konferencji Urodzinowej Polskiego Paktu Plastikowego.

We wrześniu mija rok od momentu ogłoszenia Polskiego Paktu Plastikowego. Z tej okazji, 16 września 2021 roku, odbędzie się I Konferencja Urodzinowa Polskiego Paktu Plastikowego, w której udział weźmie także KGL!

W dniach 7–8 września 2021 r. w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się Kongres technologów, działów rozwoju i jakości branży mięsnej MEATing 2021, w którym udział weźmie także nasza firma KGL S.A.

W lutym 2021 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało spółce KGL S.A. dofinansowanie w wysokości ponad 5 mln zł na realizację projektu „Opakowania z polipropylenowej folii spienionej przeznaczone do dań na wynos”. W czerwcu i w lipcu 2021 r. zawarto pierwsze umowy na dostawę dwóch linii produkcyjnych: do regranulacji materiałów sypkich i do termoformowania.

20 lipca 2021 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji za pierwsze półrocze 2021 r.

Zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w obiegu jest niezbędne. KGL, mając na uwadze ochronę środowiska, ale też wprowadzane regulacje prawne, opracowuje nowoczesne rozwiązania, które zmienią podejście do plastiku. Dzięki nim stanie się on pożądanym w gospodarce surowcem.

31 maja 2021 r. Zarząd spółki Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach opublikował raport za pierwszy kwartał 2021 r.

12 maja 2021 r. Zarząd KGL S.A. przedstawił szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży dla segmentu produkcji i dystrybucji za pierwszy kwartał 2021 r.

Bálint Németh, Dyrektor Handlowy w KGL S.A., był gościem programu Plastech TV. Podczas rozmowy poruszono zagadnienia związane z obecną sytuacją na rynku polimerów, nowymi regulacjami prawnymi, dotyczącymi opakowań z tworzyw sztucznych rozwojem spółki KGL, a także zaletami plastiku.